Palihim na pinanood ng magnanakaw ang aking kapitbahay na nakikipagtalik sa kanyang kasintahan


Si Airi Kijima ay nagkaroon ng malungkot na buhay kasama ang isang asawang walang pakialam sa kanya sa lahat ng oras, kaya nagsimula siyang maghanap ng ibang lalaki na makakasama niya, upang matulungan siyang masiyahan. Isang araw, noong nakikipag-date siya sa kanyang bagong nobyo, at pareho silang papunta sa isang hotel para sa mga mag-asawa, bigla silang nakita ng asawa kaya palihim niyang sinundan ang mga ito sa hotel Sa katabi niyang kwarto, sinubukan niyang idiin ang tenga sa dingding para marinig ang pag-ungol ng mga lalaki sa kabilang kwarto. Pero dahil lang sa may magandang asawa pero hindi marunong makipagkaibigan, ngayon ay nagsisisi na siya.

Palihim na pinanood ng magnanakaw ang aking kapitbahay na nakikipagtalik sa kanyang kasintahan

Palihim na pinanood ng magnanakaw ang aking kapitbahay na nakikipagtalik sa kanyang kasintahan