Isang masayang practice session para sa isang babaeng swimming student


Lumalabas si Oki bilang isang bagong coach sa larangan ng athletics ng isang pribadong unibersidad. Si Oki ay isang mapilit na coach na nagpataw ng isang malupit na paraan ng pagsasanay. Ang mga miyembro ay hindi nasisiyahan sa naturang pagsasanay, ngunit walang pagpipilian kundi sumunod. Samantala, sinimulan ni Oki na pangalagaan at masigasig na sanayin si Yui, na nagsasanay nang higit sa sinuman. at doon nabuo ang kanilang relasyon

Isang masayang practice session para sa isang babaeng swimming student

Isang masayang practice session para sa isang babaeng swimming student