Ang magulong party ng pervert na pamilya


Si Julia Robbie ay gumagawa ng Thanksgiving dinner kasama ang anak na si Demi Hawks. Ang asawa ni Demi, si Mike Mancini, at ang anak na si Juan Loco ang namamahala sa pag-aayos ng mesa. Tinutulungan siya ng kaibigan ni Demi na si Liz Jordan sa abot ng kanyang makakaya. Ibinahagi ni Julia sa mga babae na ang sikreto sa paglikha ng isang mahusay na hapunan ay ang paglalagay ng iyong sarili sa pagkain, na nagpaisip kay Demi. Nagpasya siyang ilagay ang sarili sa harap ng pagkain sa pamamagitan ng pagsusuot ng damit-panloob at paghiga sa mesa na parang pabo na nangangailangan ng palaman.

Ang magulong party ng pervert na pamilya

Ang magulong party ng pervert na pamilya