Pakiusap ang iyong boss upang makuha ang pabor ni Asuka Aka


Si Asuka Aka ay isang bagong empleyado, maganda at lubhang kaakit-akit. Hindi siya makapaniwala na sa unang araw niya ng trabaho, siya ay bastusin ng sarili niyang amo. Kahit malakas siyang lumaban ay hindi siya makatakas. Kaya lang, araw-araw niya itong binilisan I wonder kung ano ang magiging ending niya?

Pakiusap ang iyong boss upang makuha ang pabor ni Asuka Aka

Pakiusap ang iyong boss upang makuha ang pabor ni Asuka Aka