Ang asawang lalaki ay nagtatrabaho sa labas at ang asawa ay nakikipagsapalaran sa amo sa opisina


Sina Mino at Sakura ay magkatuwang. Sa party, lasing na lasing si Sakura at nakatulog. Nakita iyon ni Mino at agad na iniuwi si Sakura at pinakain. Naantig si Sakura sa kabaitan ni Mino. Tuluy-tuloy siyang umamin kay Mino. Noong una ay ayaw ni Mino, ngunit dahil sa nararamdaman ni Sakura, pumayag si Mino. Nais din ng mga magulang ni Sakura na makasal silang dalawa at magkaanak kaya naman pumayag si Mino na magpakasal kaagad at manatili sa bahay upang maipanganak ang mga anak ng kanyang asawa. Walang suhestiyon na matagal nang sinusundan ng dalawang direktor si Mino. Nang gusto na niyang ma-interview ay nakita siya nito at inilagay sa posisyong sekretarya para malumanay na ipakilala sa kanya si Mino. Pero bago pa man siya "maghanda" ng anuman, handa na siyang magpakasal. “Ngunit hindi ba mas kawili-wiling magpakasal sa iba?” Kaya kinuha niya si Sakura sa trabaho at saka sinamantala ang naudlot na relasyon at naipon na utang. At ginamit niya ang utang para gawing “mistress”, sa halip ay babayaran niya ang utang ng kanyang asawa. Noong una ay pumayag si Mino dahil lang sa gusto niyang iligtas ang asawa.

Ang asawang lalaki ay nagtatrabaho sa labas at ang asawa ay nakikipagsapalaran sa amo sa opisina

Ang asawang lalaki ay nagtatrabaho sa labas at ang asawa ay nakikipagsapalaran sa amo sa opisina