Ang kawawang empleyado ay ginawang orgasmic sex slave ng kanyang amo


Si Hikari Ninomiya ay dinukot ng kanyang amo at pinagtitripan nang husto araw-araw: Hindi nagtagal matapos magtrabaho si Hikari Ninomiya, inimbitahan siya ng kanyang amo sa bahay para sa hapunan, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang bitag na nagtanong sa kanya at mula noon ay mayroon na siya hindi na nagpakita sa kumpanya. Dahil pagkatapos noon, si Hikari Ninomiya ay ikinulong sa bahay ng amo na ito at nanligaw hanggang madaling araw, hindi alam kung nasaan ang mundo. Paano palalayain ni Hikari Ninomiya ang kanyang sarili mula sa sitwasyong ito. Mangyaring sumali sa amin at manood!!

Ang kawawang empleyado ay ginawang orgasmic sex slave ng kanyang amo

Ang kawawang empleyado ay ginawang orgasmic sex slave ng kanyang amo