HUNTB-584 Ang mga kabataan ay masaya na nag-aaral sa isang klase na puno ng mga babae...


Nung nag transfer ako sa ibang school puro babae at dalawang lalaki lang kasama ako. Isang hindi kapani-paniwalang 99% na ratio ng babae! Hindi ako sikat noong nasa middle school ako, pero nung tumingin ako sa field na hindi ko makita ng tago kong isip, sinasadya ko ba? Parang pinakita... Full erection syempre! Lumapit sa akin ang isang babae habang nakangisi habang nahihirapan ako! At pinalibutan ako, hinila pababa ang aking pantalon at napahawak ang aking titi. Pagkatapos noon, araw-araw, araw-araw, pinilit akong makipagtalik sa iba't ibang lugar. Pero wala akong pakialam! Bilang pasasalamat!

HUNTB-584 Ang mga kabataan ay masaya na nag-aaral sa isang klase na puno ng mga babae...

HUNTB-584 Ang mga kabataan ay masaya na nag-aaral sa isang klase na puno ng mga babae...