SSIS-602 Ginahasa ng bayaw ang hipag habang nasa business trip ang bayaw


Namana ni Saki ang tahanan ng pamilya ng kanyang mga magulang at namumuhay nang walang anak, masayang namumuhay si Saki habang mapagpakumbabang itinataguyod ang kanyang asawang suweldo. Isang araw ng tag-araw, habang gumagawa ng gawaing bahay, biglang pumasok ang isang kakaibang lalaki at ninakawan siya. Sa kabila ng kanyang takot, napagtanto ni Saki na ang lalaki ay si Kyosuke, ang kapatid ng kanyang asawa. Utang ng black money, pagtanggal ng kumpanya… Dahil desperado ka, tumakbo ka pabalik dito para kunin ang ari-arian mo at ginahasa ako para pilitin akong bigyan siya ng pera pambayad ng utang.

SSIS-602 Ginahasa ng bayaw ang hipag habang nasa business trip ang bayaw

SSIS-602 Ginahasa ng bayaw ang hipag habang nasa business trip ang bayaw