XB-113 Kapag ang kanyang mga magulang ay wala sa bahay, ang kanyang kapatid na lalaki ay sobrang linga kaya't tinutulak niya ang kanyang kapatid na babae na manligaw sa kanya


Kapag ang kanyang mga magulang ay wala sa bahay, ang kanyang kapatid na lalaki ay sobrang linga kaya't tinutulak niya ang kanyang kapatid na babae na manligaw sa kanya

XB-113 Kapag ang kanyang mga magulang ay wala sa bahay, ang kanyang kapatid na lalaki ay sobrang linga kaya't tinutulak niya ang kanyang kapatid na babae na manligaw sa kanya

XB-113 Kapag ang kanyang mga magulang ay wala sa bahay, ang kanyang kapatid na lalaki ay sobrang linga kaya't tinutulak niya ang kanyang kapatid na babae na manligaw sa kanya