Nakipagrelasyon sa isang katrabaho na naubusan ng Fuua Kaede dipping sauce


Nakipagrelasyon sa isang katrabaho na naubusan ng sauce, Fuua Kaede: Si Fuua Kaede, isang maganda at mapang-akit na katrabaho, ay lihim na umiibig sa kanya, kahit na siya ay may asawa na. Bahagyang nag-usap ang dalawa sa isa't isa sa loob ng ilang minuto bago nila hinila ang isa't isa at pinagputolputol ang isa't isa, na lumikha ng lubhang kaakit-akit at umuusok na footage. Paano ang magiging kwento ng pag-ibig na ito? Mangyaring sumali sa amin at manood!!

Nakipagrelasyon sa isang katrabaho na naubusan ng Fuua Kaede dipping sauce

Nakipagrelasyon sa isang katrabaho na naubusan ng Fuua Kaede dipping sauce