WANZ-989 Nakikipag-ibigan sa kanyang kasamahan na si Julia


Nakita ko na madilim ang buhay ko kapag kailangan kong magtrabaho ng part-time, walang paraan sa hinaharap at labis akong nalungkot sa aking kasamahan na si Julia dahil na-miss ko ang tren kaya sumama siya sa akin. buong gabing nagkukumpisal nasa bahay ko siya pero wala siyang suot na pang-ibaba, akala niya bahay niya, mas lalo akong napaiyak sa pangyayaring iyon, nanghihingi ba siya ng sex, sitwasyon na hindi ko kakayanin.

WANZ-989 Nakikipag-ibigan sa kanyang kasamahan na si Julia

WANZ-989 Nakikipag-ibigan sa kanyang kasamahan na si Julia